Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt 1. juli 2022 for å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter

og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenhetens tilgang på relevant informasjon. Imago Group AS (heretter kalt Imago) har gjennom dette en informasjon og gjennomføringsplikt.

Imago, har et aktivt og langsiktig engasjement ovenfor sine leverandører og kunder, og vil til enhver tid søke gode valg som fremmer Åpenhetslovens formål.

Imago, eies i hovedsak av Johnny Liverød, konsernet har datterselskap med forretningsområder innenfor Eiendom, service av mobiltelefoner og PCer, salg av butikkdata og kommunikasjonsløsninger som de 3 største forretningsområdene.

Conmodo konsernet er Imago sitt største forretningsområde, konsernet er det største selskapet i Norden innenfor service på mobiltelefoner og finelektronikk og har egne selskaper og avdelinger i Norge,  Sverige og Danmark til å betjene det Nordiske markedet. Konsernet samarbeider med de største aktørene innen telekom, retail og forsikring.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at våre virksomhetene forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, partnere, eiere samt hos oss selv. Imago med datterselskaper har gjennomført en vurdering av egne retningslinjer og rutiner for å sikre at vi ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på egen arbeidsplass.

Imago er svært opptatt av bærekraft noe som har bidratt til at Conmodo konsernet har utviklet nye produkter og tjenester tilknyttet «gjenbruk» av brukte mobiler og PCer i det nordiske markedet. Vi har i dag modeller som viser et komplett miljøregnskap pr produkt.

Bærekraft og etiske handel er på generelt grunnlag hovedregelen for alle vi samarbeider med.

Mange av oss vil kunne oppleve situasjoner hvor det er vanskelig å vite hvordan vi skal eller bør opptre. En felles plattform og oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper, er med på å bygge den kulturen vi ønsker å ha i Imago. Vi stiller strenge krav for å sikre best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, i tillegg til nasjonale lover og regler. Våre partnere er store veletablerte leverandører som forplikter seg til å levere på HMS, arbeidsforhold, sosiale rettigheter og ivaretakelse av miljøet.

Aktsomhetsvurdering, det er viktig at Imago kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører av deler, produkter og tjenester driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer. Vi har etablert en egen mailadresse som kan benyttes ved spørsmål som gjelder åpenhetsloven. Denne er publisert på Imago sine hjemmesider; www.imagogroup.no  

Imago, har i sin gjennomgang foreløpig ikke avdekket forhold som kan ha negativ effekt eller skader grunnleggende menneskerettigheter eller arbeidsforhold.