Personvernerklæring

Versjon 2.0. Sist oppdatert: 12. desember 2023

1. Innledning

1.1 Om Conmodos nettsider eller behandlinger vi er behandlingsansvarlig for

Denne personvernerklæringen beskriver behandlingen som foregår på nettstedet www.conmodo.no og   (heretter «Nettstedet»), som eies og driftes av Conmodo AS og annen behandling som utføres av Conmodo AS eller dets datterselskap der et slik selskap er behandlingsansvarlig.

1.2 Hvem er vi?

Conmodo AS med org.nr. 928 214 974 og registrert forretningsadresse Industrivegen 10, 2100 Skarnes, med dets norske datterselskap Conmodo WalkIn AS med org.nr. 918752 188 og dets svenske datterselskap Conmodo AB med org.nr. 556943-7295, er en fullservice reparatør av mobiltelefoner og nettbrett («enheter»).

Selskapene omtales heretter samlet som «Conmodo», «vi» eller «oss». Hvis det er behov for å presisere hvilket selskap som gjør hva, brukes de individuelle navnene.

1.3 Om denne personvernerklæringen

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi følger gjeldende personvernregler i Norge, herunder EUs generelle personvernforordning 2016/679 av 27. april 2016 (heretter «GDPR»). GDPR i engelsk versjon heter «General Personal Data Regulation». GDPR er inntatt i norsk lov ved Personopplysningsloven.

Vi i Conmodo behandler ofte personopplysninger på vegne av annen virksomhet, og da er vi «databehandler» i GDPRs forstand. I slike tilfeller gjør vi de behandlinger som er nødvendig for å oppfylle avtalen med slik virksomhet, og vi bruker databehandleravtaler som oppfyller vilkårene i GDPR.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger når vi er behandlingsansvarlige for behandlingen – det er de tilfellene hvor det er Conmodo som bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse og kontaktinformasjon. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven som gjør GDPR til norsk lov. Vi ønsker at våre tjenester skal være trygge og nyttige for våre kunder og brukere.

Conmodo er autorisert reparatør av flere typer enheter. I hovedsak utfører vi reparasjoner av enheter på vårt verksted på Skarnes på vegne av produsenter og våre samarbeidspartnere. Samarbeidspart betyr en virksomhet i Norge eller i utlandet som har inngått avtale med oss om at vi skal utføre servicereparasjon i Norge. Slike avtaler inneholder ulike krav til hvordan reparasjon, forsikring og garanti skal håndteres som vi også må følge. I slike sammenhenger er vi databehandler. Dersom du via din forhandler eller forsikringsselskap har fått vite at vi behandler din enhet, er det fortsatt din forhandler/forsikringsselskap du skal kontakte for mer informasjon om dine personopplysninger siden det er de som er «behandlingsansvarlig».

I tillegg utfører vi reparasjoner og lignende tjenester for enkeltpersoner uten at utførelsen av tjenestene blir gjort av oss på vegne av produsent eller partner. I hovedsak utfører vi slike tjenester i våre butikker/verksted som heter Conmodo WalkIn. Vi er behandlingsansvarlig for behandling av fysiske personer som besøker våre butikker hvor vi bes om å undersøke deres enhet om service, garanti el.l.

2. Behandlingen

2.1 WalkIn

I våre WalkIn butikker/verksted kan du få reparert din enhet (mobil, nettbrett el.l.) mens du venter. Conmodo WalkIn AS er behandlingsansvarlig for behandlingen som utføres i en av våre WalkIn butikker av enheter tilhørende privatpersoner som ikke har avtale med en av våre samarbeidspartnere.

Når du leverer inn en mobiltelefon til reparasjon i en WalkIn butikk/verksted, må vi behandle følgende opplysninger om deg for å ta stilling til problemene med din enhet og eventuelt reparere den:

 • Fullstendig navn
 • E-postadresse
 • Enhetens IMEI-nummer (hvert produkt har et unikt varenummer)
 • Betalingsinformasjon
 • Opplysninger relatert til garanti og ditt opprinnelig kjøp av enheten
 • Mobiltelefonnummer

Du kan i tillegg velge å opplyse om:

 • Forhold ved din bruk av enheten eller problemer med enheten som du opplyser om
 • Kommunikasjon mellom deg og Conmodo relevant til servicen

Vi behandler disse personopplysningene med grunnlag i vår avtale med deg. Ved å besøke oss i vår WalkIn butikk/verksted for å starte en mulig reparasjon, er avtale behandlingsgrunnlaget vårt. Vi behandler dine personopplysninger som er nødvendige for at vi kan gi deg de tjenestene du ber oss om. Våre kjøpsvilkår er tilgjengelig på Nettstedet.

Dersom du leverer en enhet til oss, som ikke skal gis tilbake til deg for eksempel fordi du ønsker å kaste den, vil all personlig data slettes på enheten før slik mobiltelefon leveres ut fra Conmodo. Dersom du får utlevert en lånetelefon fra oss mens du venter på reparasjon på din enhet, vil all personlig data slettes på enheten når du gir den tilbake til oss.

2.2 Jobbsøkere

Dersom du søker på jobb i et Conmodo-selskap, vil selskapet behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å vurdere din egnethet til stillingen.

Dersom du sender en søknad til en konkret stillingsutlysning, vil vi lagre og behandle dine personopplysninger frem til stillingen er bemannet, med grunnlag i ditt samtykke som anses gitt når du frivillig sender inn din søknad. Eventuelt, dersom du er med videre i prosessen, vil behandlingen kunne foregå med grunnlag i at behandlingen er nødvendig å gjennomføre tiltak etter din anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom du sender inn søknaden via en tredjepartsplattform, kan denne plattformen være selvstendig behandlingsansvarlig for behandlinger av dine personopplysninger, og plattformen vil dele dine personopplysninger med oss i den grad de er nødvendige for å vurdere din egnethet til stillingen.

Når stillingen er bemannet, vil vi oppbevare dine personopplysninger i inntil 1 år fra vi mottok den for det formål å vurdere din egnethet til en senere ledig stilling, med grunnlag i vår berettiget interesse. Vår berettiget interesse består da i vår interesse av å ha de best kvalifiserte ansatte til enhver tid.

Dersom du sender oss en åpen søknad, vil vi behandle den med det formål å vurdere om det er en ledig stilling i virksomheten vår egnet til deg, og med grunnlag i ditt samtykke som anses gitt når du frivillig sender oss din søknad. I tillegg vil vi fortsette å oppbevare og behandle søknaden i inntil 1 år fra vi mottok den for det formål å vurdere din egnethet til en senere ledig stilling, med grunnlag i vår berettiget interesse. Vår berettiget interesse består da i vår interesse av å ha de best kvalifiserte ansatte til enhver tid.

Dersom du søker på jobb i et Conmodo-selskap, vil selskapet måtte behandle følgende personopplysninger:

 • Ditt fullstendige navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Arbeidserfaring
 • Utdanning, sertifiseringer og kurs

I tillegg vil vi kunne komme til å behandle:

 • Adresse
 • Alder eller fødselsdato
 • Interesser og hobbyer
 • Språkkunnskaper
 • Annen informasjon som fremkommer av din CV eller søknadsbrev

For ansatte og innleid personell, se egen intern informasjon.

2.3 Kontakt

Når du velger å ta kontakt med oss på eget initiativ, anses din aktive handling som et samtykke til behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for å ta stilling til henvendelsen din. Dette kan du gjøre ved å ta kontakt per telefon eller e-post, eller ved å bruke vårt webskjema på Nettstedet.

Hvilke personopplysninger vi behandler beror på hvilke opplysninger du oppgir og hvordan du velger å kontakte oss. Vi vil sannsynligvis behandle:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Henvendelsen eller meldingen du sender oss

Personopplysningene lagres og behandles i den utstrekning og lengde som er nødvendig for å svare på henvendelsen din, eventuelt frem til saken avsluttes dersom henvendelsen krever mer omfattende korrespondanse.

2.4 Bruk av databehandlere

2.4.1 Betaling

WalkIn tilbyr en sikker kortbetaling med Visa eller MasterCard i samarbeid med Nets, Nordens fremste ekspert på betalinger med stor kompetanse innenfor betalingsløsninger på internett. Nets’ tjeneste er sikker og oppfyller kravene for PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Ved betaling med kort på nett sendes kunden videre til en sikker side der kunden trygt kan fylle ut sine kortopplysninger og gjennomføre betalingen. Dine personopplysninger behandles innenfor EU/EØS.

2.4.2 Transport

WalkIn leverer produktene i samarbeid med Bring. Samtlige leveranser skjer etter varsling. Ved utlevering/levering skal kunden alltid vise gyldig legitimasjon. Dine personopplysninger behandles innenfor EU/EØS.

3. Sikkerhet

Conmodo har utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger som utgjør en del av vår internkontroll etter GDPR.

Vi er autoriserte reparatører for flere produsenter. Det betyr at vi i tillegg til personvernregelvert, også må følge rutiner og instrukser fra produsentene, dvs. instrukser for sikker og riktig behandling av din enhet alt ettersom den kommer fra Samsung, Apple, Huawei osv. Conmodo siden 2009 har hatt rutine som oppfyller generelle slettekrav selv etter GDPR som trådte i kraft sommeren 2018.

All behandling av personopplysninger skjer kryptert på høyeste sikkerhetsnivå og overføringen av personinformasjon skjer kryptert via SSL. Opplysningene lagres på sikre servere, hvor kun ansatte in Conmodo har tilgang basert på deres rolle i selskapet.

4. Dine rettigheter

4.1 Du har rettigheter som den registrerte

I den grad vi behandler personopplysninger om deg, har du rettigheter ihht. personopplysningsloven og GDPR. Du kan blant annet:

 • Kreve innsyn i hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg, og hvis ja, hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
 • Kreve at feilaktige personopplysninger om deg rettes, korrigeres eller oppdateres.
 • Kreve at dine personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller behandlingen er ulovlig.
 • Kreve at behandlingen begrenses hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene. behandlingen er ulovlig, personopplysningene er unødvendige for formålet med behandlingen eller du har protestert mot behandlingen.
 • Kreve personopplysningene overført i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, dersom vår behandling er basert på ditt samtykke eller en avtale med deg, og behandlingen er automatisk.
 • Protestere mot eller motsette deg vår behandling som er basert på vår berettiget interesse. Din protest kan begrunnes i hensyn knyttet til din særlige situasjon.
 • Når som helst trekke tilbake ditt samtykke, dersom vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. Det gjøres ved å sende en e-post til customerservice@conmodo.com. Å trekke tilbake samtykket påvirker ikke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

4.2 Hvordan kontakte oss

Hvis du mener at ditt personvern som etter gjeldende personvernlover er blitt krenket eller du vil utøve dine rettigheter som den registrerte etter GDPR, kan du kontakte oss på e-postadressen customerservice@conmodo.com.

4.3 Klage

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig, kan du klage til Datatilsynet.