Privatlivspolitik

Version 2.0. Senest opdateret: 12. december 2023

1. Introduktion

1.1 Om Conmodos hjemmesider eller behandlinger, som vi er dataansvarlige for

Denne fortrolighedserklæring beskriver den behandling, der finder sted på webstedet www.conmodo.no og (herefter „Hjemmesiden“), som ejes og drives af Conmodo AS, og anden behandling udført af Conmodo AS eller dets datterselskab, hvor et sådant selskab er dataansvarlig.

1.2 Hvem er vi?

Conmodo AS med hjemsted 928 214 974 og registreret forretningsadresse Industrivegen 10.2100 Skarnes, med sit norske datterselskab Conmodo WalkIn AS med registreringsnummer 918752 188 og sit svenske datterselskab Conmodo AB med registreringsnummer 556943-7295, er en fuldservicereparatør af mobiltelefoner og tablets („Enheder“).

Virksomhederne benævnes herefter samlet „Conmodo“, „vi“ eller „os“. Hvis der er behov for at præcisere, hvilken virksomhed der gør hvad, bruges de enkelte navne.

1.3 Om denne fortrolighedspolitik

Vi tager dit privatliv alvorligt. Vi overholder de gældende databeskyttelsesregler i Norge, herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 (herefter „GDPR“). GDPR på engelsk kaldes „General Personal Data Regulation“. GDPR er indarbejdet i norsk lovgivning ved Persondataloven.

Vi hos Conmodo behandler ofte personoplysninger på vegne af andre virksomheder, og så er vi en „databehandler“ i GDPR forstand. I sådanne tilfælde foretager vi den behandling, der er nødvendig for at opfylde aftalen med en sådan virksomhed, og vi anvender databehandleraftaler, der opfylder betingelserne i GDPR.

Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, når vi er dataansvarlige for behandlingen — det er i de tilfælde, hvor det er Conmodo, der bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger og vurderinger, der kan knyttes til en identificerbar person. Dette kan være dit navn, adresse og kontaktoplysninger. Al behandling af personoplysninger, såsom indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse, er underlagt særlige regler, herunder i persondataloven, som gør GDPR til en norsk lov. Vi ønsker, at vores tjenester skal være sikre og nyttige for vores kunder og brugere.

Conmodo er en autoriseret reparatør af flere typer enheder. I det væsentlige udfører vi reparationer af enheder på vores værksted i Skarnes på vegne af producenter og vores partnere. Samarbejdspartner betyder en virksomhed i Norge eller i udlandet, der har indgået en aftale med os om, at vi udfører servicereparationer i Norge. Sådanne aftaler indeholder forskellige krav til, hvordan reparation, forsikring og garanti skal håndteres, som vi også skal følge. I sådanne sammenhænge er vi databehandlere. Hvis du har fået at vide gennem din forhandler eller forsikringsselskab, at vi behandler din enhed, er det stadig din forhandler/forsikringsselskab, som du skal kontakte for at få flere oplysninger om dine personoplysninger, da de er „dataansvarlige“.

Derudover udfører vi reparationer og lignende tjenester for enkeltpersoner, uden at udførelsen af ydelserne udføres af os på vegne af producenten eller partneren. I det væsentlige udfører vi sådanne tjenester i vores butikker kaldet Conmodo WalkIn. Vi er dataansvarlig for behandlingen af fysiske personer, der besøger vores butikker, hvor vi bliver bedt om at undersøge deres enhed vedrørende service, garanti osv.

2. Behandlingen

2.1 gåtur

I vores WalkIn-butikker/værksteder kan du få din enhed (mobil, tablet osv.) repareret, mens du venter. Conmodo WalkIn AS er dataansvarlig for den behandling, der udføres i en af vores WalkIn-butikker/værksteder af enheder tilhørende privatpersoner, der ikke har en aftale med en af vores partnere.

Når du afleverer en mobiltelefon til reparation i en WalkIn-butik/værksted, skal vi behandle følgende oplysninger om dig for at afgøre problemerne med din enhed og om nødvendigt reparere den:

 • Fulde navn
 • E-mail-adresse
 • Enhedens IMEI-nummer (hvert produkt har et unikt varenummer)
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger relateret til garantien og dit oprindelige køb af enheden
 • Mobiltelefonnummer

Du kan også vælge at oplyse:

 • Betingelser relateret til din brug af enheden eller problemer med den enhed, du afslører
 • Kommunikation mellem dig og Conmodo, der er relevant for tjenesten

Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af vores aftale med dig. Ved at besøge os i vores butik for at igangsætte en eventuel reparation, er aftale vores behandlingsgrundlag. Vi behandler dine personoplysninger efter behov for, at vi kan levere de tjenester, du anmoder om fra os. Vores købsbetingelser er tilgængelige på hjemmesiden.

Hvis du giver os en enhed, der ikke skal returneres til dig, for eksempel fordi du ønsker at bortskaffe den, slettes alle personlige data på enheden, før en sådan mobiltelefon leveres til Conmodo. Hvis du modtager en lånetelefon fra os, mens du afventer reparation på din enhed, slettes alle personlige data på enheden, når du returnerer dem til os.

2.2 Jobsøgende

Hvis du søger job hos en Conmodo-virksomhed, behandler virksomheden dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere din egnethed til stillingen.

Hvis du indsender en ansøgning om en bestemt jobannonce, gemmer og behandler vi dine personoplysninger, indtil stillingen er besat, baseret på dit samtykke, som anses for givet, når du frivilligt indsender din ansøgning. Eventuelt, hvis du er yderligere involveret i processen, kan behandlingen finde sted på grundlag af, at behandlingen er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en aftale. Hvis du indsender din ansøgning via en tredjepartsplatform, kan denne platform være den uafhængige dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og platformen vil dele dine personoplysninger med os i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere din egnethed til stillingen.

Når stillingen er besat, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 1 år fra det tidspunkt, vi modtog dem, med det formål at vurdere din egnethed til en efterfølgende ledig stilling baseret på vores legitime interesse. Vores legitime interesse består derefter i vores interesse i at have de bedst kvalificerede medarbejdere til enhver tid.

Hvis du sender os en åben ansøgning, behandler vi den med det formål at vurdere, om der er en ledig stilling i vores virksomhed, der passer dig, og på grundlag af dit samtykke, der anses for givet, når du frivilligt indsender din ansøgning til os. Derudover vil vi fortsætte med at opbevare og behandle ansøgningen i op til 1 år fra den dato, vi modtager den med det formål at vurdere din egnethed til en efterfølgende ledig stilling baseret på vores legitime interesse. Vores legitime interesse består derefter i vores interesse i at have de bedst kvalificerede medarbejdere til enhver tid.

Hvis du ansøger om et job i en Conmodo-virksomhed, skal virksomheden behandle følgende personoplysninger:

 • Dit fulde navn
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse, certificeringer og kurser

Derudover vil vi være i stand til at behandle:

 • Adresse
 • Alder eller fødselsdato
 • Interesser og hobbyer
 • Sprogkundskaber
 • Andre oplysninger, der vises på dit CV eller ansøgningsbrev

For medarbejdere og ansat personale, se separate interne oplysninger.

2.3 Kontakt

Når du vælger at kontakte os på eget initiativ, anses din aktive handling for at udgøre samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at træffe afgørelse om din henvendelse. Du kan gøre dette ved at kontakte os via telefon eller e-mail, eller ved at bruge vores webformular på hjemmesiden.

De personoplysninger, vi behandler, afhænger af, hvilke oplysninger du giver, og hvordan du vælger at kontakte os. Vi vil sandsynligvis behandle:

 • navngive
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • Forespørgslen eller beskeden, du sender os

Personoplysningerne vil blive opbevaret og behandlet i det omfang og den længde, der er nødvendig for at besvare din henvendelse, evt. indtil sagen er afsluttet, hvis anmodningen kræver mere omfattende korrespondance.

2.4 Brug af databehandlere

2.4.1 Betaling

WalkIn tilbyder sikker kortbetaling med Visa eller MasterCard i samarbejde med Nets, Nordens førende betalingsekspert med stor ekspertise inden for internetbetalingsløsninger. Nets' service er sikker og opfylder kravene i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Ved betaling med kort online videresendes kunden til en sikker side, hvor kunden sikkert kan udfylde sine kortoplysninger og gennemføre betalingen. Dine personoplysninger behandles inden for EU/EØS.

2.4.2 Transport

WalkIn leverer produkterne i samarbejde med Bring. Alle leverancer sker efter underretning. Ved levering/levering skal kunden altid fremvise gyldig legitimation. Dine personoplysninger behandles inden for EU/EØS.

3. Sikkerhed

Conmodo har udarbejdet interne procedurer for behandling af personoplysninger, der er en del af vores interne kontrol under GDPR.

Vi er autoriserede reparatører for flere producenter. Det betyder, at vi ud over privatlivspolitikken også skal følge producenternes procedurer og instruktioner, dvs. instruktioner til sikker og korrekt håndtering af din enhed, som den kommer fra Samsung, Apple, Huawei osv. Conmodo har siden 2009 haft rutine, der opfylder generelle krav til sletning selv efter GDPR, der trådte i kraft i sommeren 2018.

Al behandling af personoplysninger foregår krypteret på højeste sikkerhedsniveau, og overførslen af personoplysninger krypteres via SSL. Dataene gemmes på sikre servere, hvor kun medarbejdere i Conmodo har adgang baseret på deres rolle i virksomheden.

4. Dine rettigheder

4.1 Du har rettigheder som registreret

I det omfang vi behandler personoplysninger om dig, har du rettigheder i henhold til persondataloven og GDPR. Du kan blandt andet:

 • Kræve gennemsigtighed om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og i bekræftende fald hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Kræve forkerte personoplysninger om dig til at blive rettet, rettet eller opdateret.
 • Kræve, at dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller behandlingen er ulovlig.
 • Kræve, at behandlingen begrænses, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne; behandlingen er ulovlig, personoplysningerne er unødvendige i forhold til formålet med behandlingen, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.
 • Kræve, at personoplysningerne overføres i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling er baseret på dit samtykke eller en aftale med dig, og behandlingen sker automatisk.
 • Gør indsigelse mod eller indsigelse mod vores behandling, der er baseret på vores legitime interesse. Din protest kan begrundes i overvejelser vedrørende din særlige situation.
 • Tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvis vores behandlingsgrundlag er dit samtykke. Det gøres ved at sende en e-mail til customerservice@conmodo.com. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket, før det blev trukket tilbage.

4.2 Sådan kontakter du os

Hvis du mener, at dit privatliv er blevet krænket i henhold til gældende databeskyttelseslove, eller du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret i henhold til GDPR, bedes du kontakte os på e-mailadressen customerservice@conmodo.com.

4.3 Klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er ulovlig, kan du klage til Datatilsynet.