Betingelser

Købsbetingelser

Følgende vilkår og betingelser gælder for salg af tjenester (i det følgende benævnt produkterne) af Conmodo AS, selskabsnummer 928 214 974 (i det følgende benævnt Conmodo), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem den respektive kunde (herefter benævnt kunden) og Conmodo. Ved salg til en forbruger anvender Conmodo de obligatoriske punkter i henhold til gældende lovgivning.

Bestilling

Ved bestilling er købet kun bindende, når Conmodo bekræfter ordren via en faktura via e-mail. Conmodo indgår ikke en aftale med mindreårige (under 18 år) uden samtykke fra deres værge. Conmodo forbeholder sig ret til at acceptere fejl i oplysninger samt fejl i specifikationen på alle Conmodos tjenester. Når kunden har afgivet en ordre, kan Conmodo ikke ændre ordren, men kan annullere den for fuld refusion af det reserverede beløb.

Leveringsbetingelser

Hos Conmodo er moms altid inkluderet i den angivne pris. Conmodo leverer produkterne i samarbejde med Bring. Alle leverancer sker efter underretning.

Ved levering/levering skal kunden altid fremvise gyldig legitimation. Hvis kunden vælger ikke at afhente produkter, vil kunden blive opkrævet et administrationsgebyr.

Kunden kan følge leveringsstatus på det sendte servicelink. Der kan være tilfælde, hvor ordren ikke kan gennemføres, såsom hvis dele ikke kan købes. Vi forbeholder os ret til at give afkald på ethvert krav om kompensation til kunden for eventuelle leveringsforsinkelser eller leveringsproblemer.

Conmodo er ansvarlig for risikoen ved transport til kunden, dvs. risikoen for, at et produkt bliver beskadiget eller tabt under transport til kunden. Kunden bærer risikoen ved at transportere enheden til Conmodo.

Kunden er ansvarlig for at åbne og inspicere produkternes tilstand umiddelbart efter modtagelse. I tilfælde af transportskader skal kunden kontakte stikkontakten. Billeder af emballage og beskadigelse af enheden skal vedhæftes. Kunden må ikke bruge det beskadigede produkt, og kunden skal opbevare produktets emballage, så hele pakken og varen kan kontrolleres i skadesvurderingen af den anmeldte skadessag. Skadesvurderingen foretages af Conmodo.

Force majeure

Er Conmodo forhindret i at levere eller foretage obligatorisk genlevering - eller er en sådan leveringsforpligtelse urimeligt byrdefuld som følge af en arbejdskonflikt eller andre omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære sammenkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, optøjer og optøjer, knaphed på transportmidler, generel mangel på varer, reduktion i forsyningen af drivkraft samt mangler eller forsinkelser i underleverandørers eller fabrikanters leverancer som følge af: Ved sådanne omstændigheder som beskrevet i dette afsnit er Conmodo fritaget for ethvert ansvar i tilfælde af et krav og krediterer den defekte vares købspris.

Priser og betaling

Priserne på Conmodo er inklusive moms. Forsendelsesomkostningerne vil være i den samlede sum for produkterne.

Betalingssikkerhed

Conmodo garanterer, at de betalingsmuligheder, der tilbydes hos Conmodo, er sikre. Conmodo tilbyder sikker kortbetaling med Visa eller MasterCard i samarbejde med Nets, Nordens førende betalingsekspert med stor ekspertise inden for internetbetalingsløsninger. Nets' service er sikker og opfylder kravene i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Ved betaling med kort videresendes kunden til en sikker side, hvor kunden sikkert kan udfylde sine kortoplysninger og gennemføre betalingen. Conmodo håndterer aldrig kundekortoplysninger. Kunder kan kun handle med kort udstedt i de nordiske lande.

Sikkerhed og privatliv

Al håndtering af kundeoplysninger er krypteret på højeste sikkerhedsniveau. Ved Kundens registrering og afgivelse af en ordre anerkender Kunden, at Conmodo gemmer og bruger Kundens oplysninger til at fuldføre sine forpligtelser med Kunden. Overførslen af personoplysninger sker krypteret via SSL. Adgangskoder indtastet af kunden gemmes krypteret. Conmodo gemmer visse kommunikationer, som Conmodo har med kunden via telefon eller e-mail, for at opfylde den service, som kunden forventer af Conmodo.

Conmodo videregiver aldrig kundens personlige data til en tredjepart. Jf. databeskyttelsesloven har kunden ret til at indhente de oplysninger, som virksomheden har registreret. Hvis oplysningerne er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, kan kunden anmode om, at oplysningerne rettes eller fjernes.

Tvister og lovvalg

I henhold til disse generelle vilkår gælder norsk lovgivning. I tilfælde af en tvist følger Conmodo afgørelser truffet af Udvalget for Forbrugertvister. Tvister vedrørende Vilkår og Betingelser og tilhørende bestemmelser samt tvister vedrørende disse i de nævnte og dertil følgende juridiske forhold henhører under de almindelige domstole.