Betingelser

Kjøpsvilkår

Følgende kjøpsvilkår gjelder for salg av tjenester (heretter kalt produktene) av Conmodo AS, organisasjonsnummer 928 214 974 (heretter kalt Conmodo), om ikke annet er spesielt kommet overens skriftlig mellom den respektive kunden (heretter kalt kunden) og Conmodo. Ved salg til forbruker anvender Conmodo de obligatoriske punktene under gjeldende lov.

Bestilling

Ved bestilling er kjøpet bindende først når Conmodo bekrefter bestillingen gjennom en faktura via e-post. Conmodo inngår ikke avtale med mindreårige (under 18 år) uten foresattes godkjennelse. Conmodo reserverer seg for feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige av Conmodos tjenester. Når kunden har lagt en bestilling kan ikke Conmodo endre bestillingen, men kan kansellere den mot full tilbakeføring av reservert beløp.

Leveringsvilkår

Hos Conmodo inngår alltid moms i angitt pris. Conmodo leverer produktene i samarbeid med Bring. Samtlige leveranser skjer etter varsling.

Ved utlevering/levering skal kunden alltid vise gyldig legitimasjon. Om kunden velger å ikke hente ut produkter debiteres kunden et administrasjonsgebyr.

Kunden kan følge leveransestatus på tilsendt servicelenke. Det kan finnes tilfeller som ikke vil gjøre det mulig å fullføre bestillingen, som for eksempel om deler ikke kan anskaffes. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alle erstatningskrav til kunden gjeldende leveranseforsinkelser eller leveranseproblemer.

Conmodo er risikoansvarlig ved transport til kunden, dvs. risikoen for at et produkt skades eller forsvinner under transport til kunden. Kunden står for risikoen ved transport av enhet til Conmodo.

Kunden er selv ansvarlig for å åpne og inspisere produktenes tilstand øyeblikkelig etter at de er mottatt. Ved en transportskade skal kunden kontakte utsalgssted. Bilder av emballasje og skade på enhet skal vedlegges. Kunden får ikke bruke det skadede produktet, og kunden må beholde produktets emballasje, slik at hele pakken og varen kan kontrolleres ved skadevurderingen av den rapporterte skadesaken. Skadevurderingen skal utføres av Conmodo.

Force majeure

Er Conmodo forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Conmodo fritatt for alt ansvar i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Priser og betaling

De priser som oppgis på Conmodo er inklusive moms. Fraktkostnaden vil stå i den totale summen for produktene.

Betalingssikkerhet

Conmodo garanterer at de betalingsalternativene som tilbys hos Conmodo er sikre. Conmodo tilbyr en sikker kortbetaling med Visa eller MasterCard i samarbeid med Nets, Nordens fremste ekspert på betalinger med stor kompetanse innenfor betalingsløsninger på internett. Nets’ tjeneste er sikker og oppfyller kravene for PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Ved betaling med kort sendes kunden videre til en sikker side der kunden trygt kan fylle ut sine kortopplysninger og gjennomføre betalingen. Conmodo håndterer aldri kundens kortinformasjon. Kunden kan kun handle med kort utstedt i Norden.

Sikkerhet og personvern

All håndtering av kundens informasjon skjer kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Ved kundens registrering og bestilling godkjenner kunden at Conmodo lagrer og bruker kundens informasjon for å fullføre sine engasjement mot kunden. Overføringen av personinformasjon skjer kryptert via SSL. Passord angitt av kunden lagres kryptert. Conmodo lagrer en viss kommunikasjon som Conmodo har med kunden via telefon eller e-post, for å kunne oppfylle den service som kunden forventer seg av Conmodo.

Conmodo vil aldri utlevere kundens personopplysninger til en tredjepart. Jfr. personvernloven har kunden rett til å få den informasjonen som selskapet har registrert. Om informasjonen er feil, ufullstendig eller irrelevant kan kunden begjære at informasjonen skal rettes eller fjernes.

Tvister og lovvalg

Etter disse allmenne vilkår skal norsk rett anvendes. Ved en eventuell tvist følger Conmodo Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.