Lov om gennemsigtighed

Gennemsigtighedsloven blev vedtaget den 1. juli 2022 for at fremme virksomhedernes respekt for menneskerettighederne

og anstændige arbejdsvilkår samt sikring af offentlighedens adgang til relevant information. Imago Group AS (i det følgende benævnt Imago) har herved en oplysnings- og implementeringspligt.

Imago har et aktivt og langsigtet engagement over for sine leverandører og kunder, og vil til enhver tid søge gode valg, der fremmer målene i åbenhedsloven.

Imago, der hovedsageligt ejes af Johnny Liverød, har et datterselskab med forretningsområder inden for Fast ejendom, service af mobiltelefoner og pc'er, salg af butiksdata og kommunikationsløsninger som de 3 største forretningsområder.

Conmodo-koncernen er Imagos største forretningsområde, koncernen er Nordens største virksomhed inden for mobiltelefonservice og finelektronik og har egne virksomheder og filialer i Norge, Sverige og Danmark til at betjene det nordiske marked. Koncernen samarbejder med de største aktører inden for telekom, detailhandel og forsikring.

Gennemsigtighedsloven vil hjælpe os med at reducere risikoen for, at vores virksomheder forårsager eller bidrager til krænkelser af menneskerettighederne. Det hjælper os også med at gøre vores del for at sikre anstændige arbejdsvilkår med vores leverandører, partnere, ejere og os selv. Imago og dets datterselskaber har foretaget en vurdering af deres egne politikker og procedurer for at sikre, at vi respekterer menneskerettighederne og anstændige arbejdsvilkår på vores egen arbejdsplads.

Imago er meget engageret i bæredygtighed, hvilket har bidraget til, at Conmodo Group udvikler nye produkter og tjenester relateret til „genbrug“ af brugte mobiler og pc'er på det nordiske marked. Vi har i øjeblikket modeller, der viser et komplet miljøregnskab pr. produkt.

Bæredygtighed og etisk handel er generelt hovedreglen for alle, vi arbejder med.

Mange af os vil være i stand til at opleve situationer, hvor det er svært at vide, hvordan vi skal eller bør handle. En fælles platform og forståelse af grundlæggende etiske principper er med til at opbygge den kultur, vi ønsker at have i Imago. Vi stiller strenge krav for at sikre den bedst mulige beskyttelse af miljø, arbejdsvilkår og sociale rettigheder samt nationale love og regler. Vores partnere er store veletablerede leverandører, der er forpligtet til at levere på HSE, arbejdsvilkår, sociale rettigheder og miljøbeskyttelse.

Med due diligence er det vigtigt, at Imago kan være sikker på, at virksomhedens egen virksomhed såvel som vores leverandører af dele, produkter og tjenester driver deres forretning uden at gå på kompromis med grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsvilkår.

Normalt vil due diligence-vurderinger blive gentaget årligt eller underlagt væsentlige ændringer. Vi har oprettet en separat e-mail-adresse, der kan bruges til spørgsmål i forbindelse med gennemsigtighedsloven. Dette er offentliggjort på Imagos hjemmeside; www.imagogroup.no

Imago har i sin gennemgang endnu ikke afsløret forhold, der kan påvirke eller skade grundlæggende menneskerettigheder eller arbejdsvilkår negativt.