Vi erbjuder ett stort antal tjänster inom alla
segment av telekom- och IT-branschen

Reparationstjänster

Conmodo är en av Skandinaviens ledande leverantörer av reparationstjänster. Våra reparationstjänster omfattar lösningar gällande aktiv garanti, efter garanti och förlängd garanti för ledande elektroniktillverkare.

Recommerce

Conmodo är en av Skandinaviens ledande aktörer inom recommerce. Vi levererar front end-lösningar, logistiklösningar och handelsverktyg för att utnyttja begagnad maskinvara på ett professionellt, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Logistiktjänster

Conmodo tillhandahåller tredjeparts lagringstjänster, insamling och spedition, byteshantering, RMA, konfigurering av klientspecifikt innehåll och diversifierade förpackningsalternativ samt kooperativ upphandling för att minska våra partners transportkostnader.

Återköp

Vi levererar kapacitet för outsourcade callcenter och hantering av försäkringsanspråk till skandinaviska partners.

Försäkring

Vi levererar kapacitet för outsourcade callcenter och hantering av försäkringsanspråk till skandinaviska partners.

Supporttjänster

Vi levererar kapacitet för outsourcade callcenter och hantering av försäkringsanspråk till skandinaviska partners.

Kontakta oss för ett möjligt samarbete

Kontakta oss