Vi erbjuder ett stort antal tjänster inom alla
segment av telekom- och IT-branschen

Reparationstjänster

Conmodo är en av Skandinaviens ledande leverantörer av reparationstjänster. Våra reparationstjänster omfattar lösningar gällande aktiv garanti, efter garanti och förlängd garanti för ledande elektroniktillverkare.

Recommerce

Conmodo är en av Skandinaviens ledande aktörer inom recommerce. Vi levererar front end-lösningar, logistiklösningar och handelsverktyg för att utnyttja begagnad maskinvara på ett professionellt, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

System

Emrox systemportfölj är ett eftermarknadssystem för återförsäljare, webbsidor, callcenter och reparationscenter som utnyttjas av stora telekomleverantörer, återförsäljare, försäkringsbolag samt logistikleverantörer i Norden, Tyskland och Holland.

Logistiktjänster

Conmodo tillhandahåller tredjeparts lagringstjänster, insamling och spedition, byteshantering, RMA, konfigurering av klientspecifikt innehåll och diversifierade förpackningsalternativ samt kooperativ upphandling för att minska våra partners transportkostnader.

Microsoft Cloud-support

Vi är ett Microsoft-certifierat supportcenter för konfiguration, migration och support till Microsoft Office 365 samt installation av Azure och konfiguration av Sharepoint och CRM. Våra tjänster omfattar support före försäljning, implementering samt slutanvändarsupport efter installationen är färdigställd.

Supporttjänster

Vi levererar kapacitet för outsourcade callcenter och hantering av försäkringsanspråk till skandinaviska partners.

Försäkring

Vi levererar kapacitet för outsourcade callcenter och hantering av försäkringsanspråk till skandinaviska partners.

Återköp

Vi levererar kapacitet för outsourcade callcenter och hantering av försäkringsanspråk till skandinaviska partners.

Kontakta oss för ett möjligt samarbete

Kontakta oss