image description

Vi reparerar på uppdrag av mobiltillverkarna. Våra tekniker är certifierade, använder endast originaldelar som beställs från tillverkaren, samt tillverkarens verktyg vid felsökning och reparation. Detta innebär att garantitiden blir förlängd.
Hos oauktoriserade aktörer bryts garantin och du riskerar att betala för reparationer som egentligen täcks av tillverkarens garanti.
Välkommen till oss för en auktoriserad, snabb och trygg reparation till konkurrenskraftiga priser.

Malmö
09:00-17:00 (måndag-fredag)
 040-120714
malmo@conmodo-walkin.com
facebook.com/walkinmalmo
Industrigatan 33B, 212 28 Malmö