image description

Uheldig?

Vi reparerer mobilen din mens du venter – uten å ødelegge garantien.

 

Nå også for Apple!

Conmodo WalkIn er mobilverkstedet som utfører autoriserte reparasjoner på Samsung- og Huawei-mobiler mens du venter. Nå har vi også blitt blant Norges første servicepartner som får reparere for Apple!

iPhone 6S og nyere modeller repareres på timen når du forhåndsbestiller. Eldre modeller videresendes til Apples servicesenter eller du kan bytte til en tilsvarende erstatningsenhet hos oss. Ved å fremlegge kvittering håndterer vi også reklamasjoner mot Apple, Samsung og Huawei.

image description

Hvorfor oss?

Vi reparerer på vegne av mobilprodusentene. Teknikerne våre er sertifiserte, bruker kun originaldeler kjøpt via produsentenes systemer, samt produsentenes verktøy for diagnose og reparasjon. Dermed videreføres garantien.
Hos uautoriserte aktører går denne garantien tapt. Du risikerer også å måtte betale for reparasjoner som skal dekkes av produsentgarantien.

Velkommen til oss for autorisert, rask og trygg mobilreparasjon til konkurransedyktige priser.

 

Kom innom en av våre butikker!

Skostredet 18, 5071 Bergen, Norge
Olav Tryggvasons gate 27, 7011 Trondheim, Norge
Skippergata 35, 0155 Oslo, Norge
Telefon: 955 10 014

Åpningstider alle hverdager.
Oslo: 10:00-18:00
Bergen og Trondheim: 09:00-17:00

Merk: i julen, påsken og sommerferien kan åpningstidene variere. Nærmere informasjon finner du på våre facebooksider.

Besøk oss på våre Facebook-sider:

https://www.facebook.com/conmodowalkintrondheim/
https://www.facebook.com/conmodowalkinbergen/
https://www.facebook.com/conmodowalkinoslo/

Kjøpsvilkår

Følgende kjøpsvilkår gjelder for salg av tjenester (heretter kalt produktene) av Conmodo Walkin AS, organisasjonsnummer 918 752 188 (heretter kalt Conmodo Walkin), om ikke annet er spesielt kommet overens skriftlig mellom den respektive kunden (heretter kalt kunden) og Conmodo Walkin. Ved salg til forbruker anvender Conmodo Walkin de obligatoriske punktene under gjeldende lov.Bestilling
Ved bestilling er kjøpet bindende først når Conmodo Walkin bekrefter bestillingen gjennom en faktura via e-post. Conmodo Walkin inngår ikke avtale med mindreårige (under 18 år) uten foresattes godkjennelse. Conmodo Walkin reserverer seg for feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige av Conmodo Walkin sine tjenester. Når kunden har lagt en bestilling kan ikke Conmodo Walkin endre bestillingen, men kan kansellere den mot full tilbakeføring av reservert beløp.Leveringsvilkår
Hos Conmodo Walkin inngår alltid moms i angitt pris. Conmodo Walkin leverer produktene i samarbeid med Bring. Samtlige leveranser skjer etter varsling. Ved utlevering/levering skal kunden alltid vise gyldig legitimasjon. Om kunden velger å ikke hente ut produkter debiteres kunden et administrasjonsgebyr på 349 kroner. Kunden kan følge leveransestatus på tilsendt servicelenke. Det kan finnes tilfeller som ikke vil gjøre det mulig å fullføre bestillingen, som for eksempel om deler ikke kan anskaffes. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alle erstatningskrav til kunden gjeldende leveranseforsinkelser eller leveranseproblemer. Conmodo Walkin er risikoansvarlig ved transport til kunden, dvs. risikoen for at et produkt skades eller forsvinner under transport til kunden. Kunden står for risikoen ved transport av enhet til Conmodo Walkin. Kunden er selv ansvarlig for å åpne og inspisere produktenes tilstand øyeblikkelig etter at de er mottatt. Ved en transportskade skal kunden kontakte utsalgssted. Bilder av emballasje og skade på enhet skal vedlegges. Kunden får ikke bruke det skadede produktet, og kunden må beholde produktets emballasje, slik at hele pakken og varen kan kontrolleres ved skadevurderingen av den rapporterte skadesaken. Skadevurderingen skal utføres av Conmodo Walkin.Force majeure
Er Conmodo Walkin forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Conmodo Walkin fritatt for alt ansvar i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.Priser og betaling
De priser som oppgis på Conmodo Walkin er inklusive moms. Fraktkostnaden vil stå i den totale summen for produktene.Betalingssikkerhet
Conmodo Walkin garanterer at de betalingsalternativene som tilbys hos Conmodo Walkin er sikre. Conmodo Walkin tilbyr en sikker kortbetaling med Visa eller MasterCard i samarbeid med Nets, Nordens fremste ekspert på betalinger med stor kompetanse innenfor betalingsløsninger på internett. Nets’ tjeneste er sikker og oppfyller kravene for PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Ved betaling med kort sendes kunden videre til en sikker side der kunden trygt kan fylle ut sine kortopplysninger og gjennomføre betalingen. Conmodo Walkin håndterer aldri kundens kortinformasjon. Kunden kan kun handle med kort utstedt i Norden.Sikkerhet og personvern
All håndtering av kundens informasjon skjer kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Ved kundens registrering og bestilling godkjenner kunden at Conmodo Walkin lagrer og bruker kundens informasjon for å fullføre sine engasjement mot kunden. Overføringen av personinformasjon skjer kryptert via SSL. Passord angitt av kunden lagres kryptert. Conmodo Walkin lagrer en viss kommunikasjon som Conmodo Walkin har med kunden via telefon eller e-post, for å kunne oppfylle den service som kunden forventer seg av Conmodo Walkin. Conmodo Walkin vil aldri utlevere kundens personopplysninger til en tredjepart. Jfr. personvernloven har kunden rett til å få den informasjonen som selskapet har registrert. Om informasjonen er feil, ufullstendig eller irrelevant kan kunden begjære at informasjonen skal rettes eller fjernes.Tvister og lovvalg
Etter disse allmenne vilkår skal norsk rett anvendes. Ved en eventuell tvist følger Conmodo Walkin Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.